Elettronica Santerno đã ký hai hợp đồng mới ở Nam Phi với giá trị 132 MW, trị giá 10 triệu EUR. Hai nhà máy PV đã được chỉ định trên REIPPP Round 4 cho một trong những IPP chính của Nam Phi. Các hoạt động sẽ trải đều 10 tháng bắt đầu từ tháng 2 năm 2019.

Santerno cung cấp bao gồm một giải pháp chìa khóa trao tay dựa trên Skid 1500V, được lắp ráp tại Nam Phi để phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt về nội dung địa phương, SCADA và Bộ điều khiển nhà máy điện.

Santerno đặc biệt hoạt động ở Nam Phi, nơi có tổng cộng 350 bộ biến tần mặt trời Sunway TG được lắp đặt. Chi nhánh địa phương Enertronica SA đang tích cực hỗ trợ các hoạt động điều hành và phát triển các cơ hội kinh doanh tại Quốc gia.

Vito Nardi, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Enertronica Group, nhận xét: Elettronica Santerno sẽ hỗ trợ khách hàng của mình từ khi chỉ định ban đầu. Kết quả này là phần thưởng cho sự kiên trì của chúng tôi và khả năng triển khai các giải pháp của chúng tôi trong các môi trường phức tạp như Nam Phi. Việc mua lại đơn đặt hàng này đã thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của Tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, PV, Công nghiệp và O & M, ở khu vực Sub Sahara với triển vọng tuyệt vời.