Elettronica Santerno đã ký hai hợp đồng khác nhau với một khách hàng chính để cung cấp Sunway Skids cho các nhà máy điện 6 MW. Các nhà máy sẽ được xây dựng ở Chile, nơi Santerno đã lắp đặt hơn 200 MW biến tần.

Một công ty con của Santerno hoạt động tại Chile từ một năm nay. Việc ký kết hợp đồng này tăng cường sự hiện diện tại đây của Santerno, khuyến khích phát triển tiềm năng hơn nữa ở châu Mỹ Latinh.