Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận hành và bảo trì cho mọi tình huống để đảm bảo rằng hệ thống sản xuất thời gian và năng lượng được tối ưu hóa – do đó tối đa hóa lợi tức đầu tư.

– Quản trị & thanh toán

– Bảo dưỡng hằng năm

– Theo dõi và báo cáo

– Khắc phục sự cố và sửa chữa