SUNWAY™ SKID Được thiết kế nâng cấp từ sản phẩm SUNWAY™ TG TE outdoor dành cho quy mô tiện ích đòi hỏi khắt khe nhất.
New SUNWAY™ Station Light linh hoạt, mạnh mẽ, tích hợp đầy đủ các giải pháp tổng quan về chìa khóa trao tay cho các nhà máy PV để giảm chi phí.

Sử dụng sản phẩm TG OUTDOOR, công suất định mức lên đến 2,6 MVA / 1000V và 3,6 MVA / 1500V

HỆ ĐIỀU KHIỂN SCADA

Parallel string box with serial communication system integrated with remote control

TÙY CHỌN KẾT NỐI IOT VÀ ĐÁM MÂY
DC parallel

  • Parallel DC input column
  • Ultrafast fuses on the positive and negative pole of the PV field
  • Microcontact for fuse opening contrl
  • Cables connected directly to the fuse – holder plate
  • Mechanically connected to the SUNMAY TG Version
  • Stand Alone Version
  • Current measures available (optional)