– Nghiên cứu tính khả thi, đánh giá tài nguyên năng lượng mặt trời và dự báo năng suất năng lượng

– Thiết kế và lập thông số kỹ thuật cho cấu hình biến tần, hệ thống lắp đặt, cáp, v.v …

– Lập thông số kỹ thuật cho thiết bị chính bao gồm mô-đun, bộ biến tần và hệ thống theo dõi

– Thiết kế chi tiết

– Quản lý dự án và giám sát thi công

– Lập trình đảm bảo chất lượng

– Kiểm tra chất lượng, giám sát nhà máy và thử nghiệm nghiệm thu