Elettronica Santerno, thông qua công ty con Santerno Asia, đã ký hợp đồng với công ty EPC của Santerno tại Việt Nam là Nova Energy để cung cấp hệ thống chuyển đổi, hệ thống điều khiển và giám sát cho nhà máy quang điện 39 MW. Nhà máy sẽ được cung cấp các sản phẩm có mật độ năng lượng cao nhất từng được tạo ra bởi Elettronica Santerno: Sunway Skid 8000 và Sunway Skid 4000. Mật độ năng lượng tăng lên, với các sản phẩm này đạt 8 MW, sẽ tăng khả năng cạnh tranh kinh tế của Santerno, vì nó cho phép để giảm đáng kể thời gian cài đặt.

Các sản phẩm sẽ được lắp ráp tại Ý, tích hợp bộ biến tần, máy biến thế, bảng trung thế, cần thiết để xây dựng Sunway Skid và sau đó sẽ được gửi tại chỗ để lắp đặt cuối cùng. Việc cung cấp này sẽ được hoàn thành trong quý đầu tiên của năm 2019. Hợp đồng này là một phần của thỏa thuận khung cung cấp hệ thống chuyển đổi PV tại các quốc gia Đông Nam Á mà Santerno đã quy định với Nova Energy vào năm 2018.

Hợp đồng có liên quan đặc biệt vì nó thể hiện khả năng hoạt động của Santerno với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong một thị trường cực kỳ cạnh tranh. Quan trọng hơn, tiến trình này phù hợp với các hoạt động của chi nhánh mới thành lập tại Singapore và một bước quan trọng trong mục tiêu kế hoạch kinh doanh mới của Tập đoàn, trong đó tập trung mạnh vào phát triển sản phẩm và tập trung đặc biệt vào tăng trưởng trên thị trường quốc tế.