Elettronica Santerno ký hai hợp đồng mới để cải tạo máy biến tần năng lượng mặt trời 5 MW ở Ý và Tây Ban Nha.

Giải pháp được áp dụng, dựa trên các biến tần mô đun thế hệ mới được cấu hình để thay thế một-một trong những mẫu được cài đặt trước đó, đã được xem là tiện lợi khi so sánh với chi phí chương trình bảo trì của thương hiệu biến tần trước đó.

Nhờ các sản phẩm linh hoạt và trải nghiệm ứng dụng âm thanh, Santerno đang cung cấp các giải pháp cạnh tranh và hỗ trợ nổi bật cho khách hàng của mình. Việc ký kết hợp đồng này khuyến khích phát triển tiềm năng hơn nữa trên thị trường cải tiến biến tần năng lượng mặt trời.